loader image


 Burimi më i rëndësishëm i lajmeve të industrisë detare, 7 seas, paraqiti TRC Marine Dhe Ocean Voyager në numrin e parë të vitit 2022, pas intervistës me menaxherin e përgjithshëm TË TRC Marine. Revista, e cila merret me procesin e zhvillimit dhe rritjes SË TRC Marine në seksionin e saj të botuar, paraqet historinë e themelimit dhe hyrjes në treg të Ocean Voyager, dhe avantazhet teknike dhe financiare të kutisë së parë të zezë vendase.