loader image


 Në nor-shipping 2022, një nga ngjarjet më të rëndësishme të botës dhe industrisë detare, Ambasadori I Turqisë Në Norvegji Fazlı Çorman Dhe Eksportuesit E Anijeve, Jahteve Dhe Shërbimeve, Presidenti I Unionit Detar Z. Cem vizituan stendën tonë