loader image


Që Ofrojnë të gjitha llojet e mbështetjes për kompanitë turke për të përfaqësuar Turqinë në mënyrën më të mirë të mundshme në Norvegji, Ambasadori I Turqisë në Oslo, Fazlı Çorman, gjithashtu vizitoi përfaqësuesit e kompanisë në stendat e tyre gjatë panairit. Ambasadori Fazlı Çorman, i cili mbajti një pritje në rezidencën E Ambasadës për nder të pjesëmarrësve në Norvegji në fund të panairit, mori informacion nga pjesëmarrësit në lidhje me problemet e përjetuara nga sektori dhe situatën aktuale të sektorit. Ai tha,”ne sinqerisht përgëzojmë kompanitë tona që veprojnë në këtë fushë dhe u urojmë atyre sukses të vazhdueshëm”.

“Ne sinqerisht i përgëzojmë kompanitë tona që operojnë në këtë fushë dhe u urojmë suksese të vazhdueshme”.

“Ne sinqerisht i përgëzojmë kompanitë tona që operojnë në këtë fushë dhe u urojmë suksese të vazhdueshme.”

Fazlı Çorman

Ambasador, Norvegji