loader image


TRC Marine është themeluar Në Pendik-Stamboll, Turqi

Gjeni në 980m2;
Zyra qendrore 430m2 në pendik,
Depo 520m në Tuzla

Meqenëse është themeli, TRC Marine ka planifikuar vizionin e zhvillimit për çështjet teknike dhe mbështetjen pas shitjes .

Compani që ofron inspektim radio sigurie për të gjitha llojet e anijeve dhe tregtarit të tonazhit

Anije, mega jahte dhe anije peshkimi brenda industrisë detare

Anketues Dhe teknikë Radio të trajnuar mirë dhe me përvojë, të specializuar në zhvillimet më të fundit teknologjike detare që nga viti 2008

Kompania ka certifikim ISO 9001-2008 i cili zbatohet NË TÜRKAK

Anketuesit tanë janë certifikuar nga Të gjithë Anëtarët E IACS si anketues të miratuar të radios . Komunikimet dhe Miratimet E Radionavigacionit IACS

 

Komunikimet dhe Miratimet E Radionavigacionit IACS

Kushtuar anijeve të sigurta dhe deteve të pastra, IACS jep një kontribut unik në sigurinë dhe rregullimin detar përmes mbështetjes teknike, verifikimit të pajtueshmërisë dhe kërkimit dhe zhvillimit. Më shumë se 90% e tonazhit të transportit të ngarkesave në botë mbulohet nga rregullat dhe standardet e projektimit, ndërtimit dhe pajtueshmërisë përmes jetës të përcaktuara nga njëmbëdhjetë Shoqëritë Anëtare TË IACS

Miratime Të Tjera