loader image


  1. Normat tona të dakorduara e bëjnë esenë tuaj të jetës: menaxhoni shërbimin dhe mirëmbajtjen tuaj me tarifa të paracaktuara globalisht përmes ekipit tonë ose partnerëve të rrjetit të shërbimit në të gjithë botën.
    2.Ulja e administrimit të urdhrave të blerjes aksioneve të dorës së dytë në depo tonë për veprim të menjëhershëm të shërbimit për të shmangur vonesën për orarin tuaj anije.
    3. Shmangni sherrin e minutës së fundit dhe kostot e papritura me tarifa të qarta dhe të thjeshta të rëna dakord paraprakisht për shkak ekipi ynë i shërbimit do të ofrojë asistencë teknike 7/24 për zgjidhjen e ardhshme përmes.
    4.Ulja e prishjeve, mirëmbajtja e paplanifikuar dhe kostot e papritura përmes inspektimeve periodike gjatë sondazhit tonë.