loader image


Shërbimet në bord

Aftësi riparimi dhe montimi për ;
AIS, GPS, BNWAS, RADAR, SONAR, LOG SPEED,
DOPPLER SPEED LOG,ECDIS, AUTOPILOT, CHART PËRBETUAR, ECHOSOUNDER.
GMDSS, VHF, UHF, MF DSC, MF/HF DSC, VHF DSC, RADIO TELEX,
INMARSAT C, MINI C, SSAS, LRIT, NAVTEX, EPIRB, SART, AIS SART, FAKSI I MOTIT