loader image


SHËRBIMI I Anketës GMDSS

Radio survey është një grup shërbimesh testimi të ofruara për një anije për të verifikuar dhe konfirmuar gatishmërinë dhe sigurinë e saj për lundrim në zonën e duhur të detit. Gjendja e anijes dhe pajisjet e saj do të mbahen në përputhje me dispozitat e rregulloreve TË SOLAS për të siguruar që anija në të gjitha aspektet do të mbetet e përshtatshme për të vazhduar në det pa rrezik për anijen ose personat në bord.

Sondazhet e radios duhet të kryhen në përputhje me Konventën E SOLAS, referenca bëhet në “Rezolutën IMO A997(25) – Udhëzimet E Sondazhit Sipas Sistemit Të Harmonizuar të Sondazhit dhe Certifikimit, 2007”.
Kompania jonë, përmes bashkëpunimit me kompanitë partnere, është në gjendje të kryejë këto sondazhe radio në përputhje me këtë rezolutë.
Ne jemi në gjendje të kryejmë sondazhe radio për klasa të tilla si Bureau Veritas (BV), Byroja Amerikane e Transportit (ABS), Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV-GL), regjistri Korean I Transportit (KR), Regjistri I Lloyd (LR), Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK), Registro Italiano Navale (RINA) Dhe Regjistri Detar rus I Transportit (RMRS).

Kur kërkojnë ndryshimin e menaxhimit të flamurit ose pronësisë,PAJISJET GMDSS kërkohet të riprogramohen me emrin e ri të anijes, MMSI Nr. etj. Ne kryejmë riprogramimin e një game të gjerë të pajisjeve GMDSS si EPIRB, AIS, MF/HF, SSAS etj. me detajet e reja duke u siguruar kështu pronarëve një qetësi të plotë shpirtërore. Anketuesit janë certifikuar nga të gjithë anëtarët E IACS si anketues të miratuar të radios.