loader image


Portofoli I Pajisjeve

TRC Marine është në gjendje të përfundojë të gjitha garancitë, si dhe shërbimet vjetore të shërbimit dhe riparimit ose t’i koordinojë ato duke mbuluar të gjitha kategoritë e radios detare.Ne jemi në gjendje të ofrojmë shërbim dhe riparim të menjëhershëm 7/24 në bord me të gjitha pjesët rezervë të kërkuara nga stafi ynë i trajnuar mirë.

AIS

Sistemi Automatik I Identifikimit

ManufacturerModel
FURUNOGP-150
FURUNOGP-37
FURUNOGP-1971F
FURUNOGP-1871F
FURUNOGP-33
FURUNOGP-3700F
FURUNOGP-39
FURUNOGP-3700
FURUNOGP-170
SIMRADMX610
KODENKEP-922
KODENKGP-913MK II
JRCJLR-7500
JRCJNAV-500
JRCJLR-7800
JRCJLR-8600
JRCJLR-8400
SAMYUNGSEP-1400
GARMIN8610

Pilot Automatik

ManufacturerModel
SPEERY MARINENAVIPILOT 4000
TOKIMECPR-8000
FURUNONAVPILOT-300
FURUNOMAVPILOT-711C
FURUNONAVPILOT-700
COMNAVP4
COMNAVADMIRAL P3
ALPHAPILOTMFM
ANSCHÜTZNAUTOPILOT 5000
RAYMARINEEVOLUTION

Karikues Baterie

ManufacturerModel
FURUNOBC6158
FURUNOS-8300A
SAILORPCH4652
SAMYUNGSP-1250 ADC
FNELEKT20

Jehonë Sounder

ManufacturerModel
WASSPF3X
WASSPF3X
WASSPF3XL
JRCJFE-400
JRCJFE 570S
JRCJFC-180
JRCJFE-380
FURUNOFE-800
KODENCVS-1410B
KODENCVS-FX1
KODENCVS-FX2
KODENCVS-126
KODENCVS-128
SPERRY MARINEES 5100
SAMYUNGSES2000
SAMYUNGSES2000N
SIMRADEK80
REYMARINEI40
CONSILIUME1
CONSILIUME2
SAMYUNGSES-5000
JMCF-1000
JMCF-20000
JMCF-3000
JMCSS-1000

EPIRB

Pozicioni I Urgjencës Që Tregon Fenerët E Radios

ManufacturerModel
SAILORSE406-II
SAMYUNGSEP-500
JOTRONTRON 60S
JOTRON40S MKII
MCMURDOSMARTFIND E5
MCMURDOSMARTFIND G8
MCMURDOSMARTFIND E8
KANNAD MARINE406
ACR GLOBALFIX
OCEAN SIGNALE100

GMDSS Batteries

Bateritë Globale Të Sistemit Të Sigurisë Së Shqetësimit Detar

ManufacturerModel
SUNWAYDEEPCYCLE MF
MA70010
JRCNBB-389
JOTRONTR30

GPS

Sistemi Global I Pozicionimit

ManufacturerModel
FURUNOGP-150
FURUNOGP-37
FURUNOGP-1971F
FURUNOGP-1871F
FURUNOGP-33
FURUNOGP-3700F
FURUNOGP-39
FURUNOGP-3700
FURUNOGP-170
SIMRADMX610
KODENKEP-922
KODENKGP-913MK II
JRCJLR-7500
JRCJNAV-500
JRCJLR-7800
JRCJLR-8600
JRCJLR-8400
SAMYUNGSEP-1400
GARMIN8610

Gyro Busull

ManufacturerModel
SPEERY MARINENAVIGAT 2500
SPEERY MARINENAVIGAT X MKI
YOKOGOWACMZ-900
KEIKITG-8000
KEIKIES-110
TOKIMECTG-6000
TOKIMECTG-8000
TOKIMECTG-5000
ANSCHUTZ 20 PUMP UNIT
ANSCHUTZ 20 UPPER HEMISPHERE
ANSCHUTZ 22 OPERATOR UNIT

HRU

Njësia E Lëshimit Hidrostatik

ManufacturerModel
HAMMERH20 E
SAMYUNGSEH-02
MCMURDOE5
MC MURDOE3
OCEAN SIGNALHR1E
JOTRONBOLF FB-4

INM-C

Inmarsat-C

ManufacturerModel
SAILORH2095C
SAILORTT-3000
JRCJHF-87
JRCJUE-85
JRCJUE-95S
FURUNOFELCOM-15
FURUNOFELCOM-16
FURUNOFELCOM-18
SKANTITT-3020B
SKANTITT-3020C

LRIT

Identifikimi dhe Ndjekja me Rreze të gjatë

ManufacturerModel
SAILOR6120
SAILORTT-300LRIT
SAILOR6130LRIT
JRCJUE-85
JRCJUE-95LT
THRANE & THRANELT-3100S

MF-HF

Frekuencë mesatare dhe Brez Me Frekuencë të Lartë

ManufacturerModel
SAILOR6360
SAILOR6350
SAILOR6320
SAILOR6311
SAILOR6310
ICOMGM800
ICOMIC-M710
ICOMIC-M804
ICOMIC-M803
FURUNOFS-12570
FURUNOFS-1575
FURUNOFS-1562-15
JRCJSS-296
JRCJSS-2150N
SKANTITRP-1150
SKANTITRP-3000

NAVTEX

Telex Lundrimi

ManufacturerModel
FURUNONX-700A
FURUNOUX500
FURUNONX-300
FURUNONX-700B
SAMYUNGSNX-300
JRCNCR-333
MCMURDOSMARTFIND
COBHAMSAILOR6391
SAMYUNGSNX-300
SAMYUNGSNX-200
JMCNT-1800
JMCNT-2000
JMCNT-900
CHIYANGNTX-100

RADAR

Zbulimi i radios dhe Duke Filluar

ManufacturerModel
FURUNO1815
FURUNO1945
FURUNOFR-8125
FURUNOFR-8065
FURUNOFR-8255
FURUNOFAR-1416
FURUNOFAR-1426
FURUNOFAR-2115
FURUNOFAR-1513-BB
FURUNOFAR-1523-BB
KODENMDC-921
KODENMDC-2041
KODENMDC-2260
KODENMDC-2220
KODENMDC-2540
KODENMDC-2540BB
KODENMDC-2910
KODENMDC-2920
JRCJMA-5300MK I
JRCJMA-3400
JRCJMA-2300 MK II
JRCJMA-1032
JRCJMA-1034
JRCJMA-9122-9XA
KODENMDC-2910P
FURUNOF2-2115
SPEERY MARINEBM-E
KELVIN HUGHESNUCLEUS 3 5000
KELVIN HUGHESNUCLEUS 3 6000

SART

Transponderi i kërkim-Shpëtimit

ManufacturerModel
SAILORSART II
SAMYUNGSART-G
MUSSO MARINEMUSSON-S92
TAIYO MUSENTBR200
MCMURDOS4RESCUE
ACRPATHFINDER PRO
SAMYUNGSAR-16
JRCTRON SART20
KANNADSART2
SIMRADSA-70

Regjistri I Shpejtësisë

ManufacturerModel
FURUNODS-85
FURUNODS-80
FURUNOGS-100
JRCSLN-205
JRCJLN-720
JRCJLN-740
JRCJLN-900
JRCJLN-205MK II
YOKOGAWAEML-300
YOKOGAWAEML-50
YOKOGAWAEML-500
SPERRY MARINENAVIKOT600

SSAS

Sistemi I Alarmit Të Sigurisë Së Anijes

ManufacturerModel
JRCJUE-75
JRCJUE-85
JRCJUE-87
FURUNOFELCOM 12
FURUNOFELCOM 15
FURUNOFELCOM 16
THRANE & THRANETT-3000SSA
THRANE & THRANETT-3027 C SA
THRANE & THRANESAILOR 6120 SSAS
POLE STARPURPLEFINDER DSAS
MMVS GLOBAL COM

Two Way VHF

Bandë Me Frekuencë Shumë Të Lartë Me Dy Drejtime

ManufacturerModel
SPEERY MARINESP3300
SAMYUNGSTV-160
JRCJHS-770S
ENTELHT649
MCMURDOR2 GMDSS
JRCJHS-770S
FURUNOFM-8
MOTOROLABPR40
MOTOROLACP100D
CHIYANGCY-VH01

VDR

Regjistruesi I Të Dhënave Voyage

ManufacturerModel
OCEAN VOYAGERDR-100
OCEAN VOYAGERDR-100S
FURUNO VR-7000
FURUNO VR-7000S
FURUNO VR3000
HIGHLANDERHLD-B2
HIGHLANDERHLD-VDR600
JRCJCY-1950
JRCJCY-1900
JRCJCY-1850
JRCOCY-1800
NSRNVR-9000
CONSILLIUMF2
DANELECDM100
DANELECDM100S
INTERSCHALTVDR G4

VHF

Brez Me Frekuencë Shumë Të Lartë

ManufacturerModel
FURUNOFM-8800S
FURUNOFM-4850
FURUNOFM-4800
FURUNOFM-8900S
FURUNOFM-7000
FURUNOFM-8500
SAILORRT-5022
SAILORRT-2048
JRCJHS-770S
JRCJHS-780D
JRCJHS-207
ICOM94D
HORIZONHX890
ICOMMC330G 31
ICOMIC-M506 21
UNIDENATLANTIS 155
UNIDENMHS335BT
ICOMM25 21
ICOM IC-M93D
HORIZONGX1800GB
SAMYUNGSTR-6000A
SKANTI1000
SKANTI1000 HANDSET
CHIYANGCY-VHF-A
CHIYANGCY-VHF-B
CHIYANGCY-VHF