loader image


Dy Mënyra VHF

Bandë Me Frekuencë Shumë Të Lartë Me Dy Drejtime

ManufacturerModel
SPEERY MARINESP3300
SAMYUNGSTV-160
JRCJHS-770S
ENTELHT649
MCMURDOR2 GMDSS
JRCJHS-770S
FURUNOFM-8
MOTOROLABPR40
MOTOROLACP100D
CHIYANGCY-VH01